’’ ’’

BT - - NYHEDER -

Selv­om fil­men er uen­de­lig te­a­tralsk, er den en ka­rak­te­ri­stisk gen­nem­gri­ben­de ha­evn for Gib­son, der be­kra­ef­ter, at no­get har aen­dret sig i man­dens en­di­men­sio­nel­le kunst­ne­ri­ske psy­ke

The Hol­lywood Repor­ter

Te­ma­er som mod, pa­tri­o­tis­me, tro og urok­ke­lig per­son­lig over­be­vis­ning har va­e­ret en kon­stant i Gib­sons vig­tig­ste pro­jek­ter, som har en fa­sci­na­tion af blod­s­ud­g­y­del­se og lem­la­e­stel­se. Dis­se kva­li­te­ter tje­ner den­ne sta­er­ke san­de hi­sto­rie om hel­te­mod uden vold sa­er­de­les godt

Ti­me Out New York

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.