Op og ned med Gib­son

BT - - NYHEDER -

KAR­RI­E­REN Au­stral­ske Mel Gib­son, 60, slog for al­vor igen­nem som 23-årig i fil­men ’Mad Max’ i 1979. Han blev su­per­stjer­ne ef­ter ’Død­brin­gen­de våben’-fil­me­ne op gen­nem 80er­ne og 90er­ne og kun­ne i en pe­ri­o­de va­el­ge og vra­ge mel­lem de go­de, ind­brin­gen­de rol­ler.

Han in­stru­e­re­de og spil­le­de selv ho­ved­rol­len i fil­men ’Bra­ve­heart’, der vandt fem sta­tu­et­ter ved Oscar­ud­de­lin­gen i 1996. Han har des­u­den in­stru­e­ret fil­me­ne ’The Pas­sion of the Christ’ (2004) og ’Apo­ca­lyp­to’ (2006), som hand­ler om may­a­er­ne. Men han ka­em­pe­de med et sta­dig stør­re mis­brug, og i 2006 kom epi­so­den, hvor han blev an­holdt og der­ef­ter over­fu­se­de en be­tjent med an­ti­se­mi­ti­ti­ske be­sva­er­gel­ser.

Det gør man i al al­min­de­lig­hed ik­ke i USA, og slet ik­ke i film­bran­chen, der i høj grad er sty­ret af jø­di­ske film­bos­ser. Si­den har han hut­let sig igen­nem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.