Fod­bold

BT - - TV-GUIDE -

Der er topop­gør i Alka Su­per­liga­en, når AaB ta­ger imod Brønd­by i 8. spil­ler­un­de. Beg­ge mand­ska­ber er kom­met godt fra start, og de lig­ger med helt frem­me i ta­bel­len, der top­pes af må­l­far­li­ge eemu Puki og Brønd­by. Det teg­ner der­for til en ta­et og in­tens kamp i Aal­borg, hvor der of­te er dra­ma­tik, når de hold tør­ner sam­men. TV3+: 18.00

Jor­den be­gyn­der at bra­en­de un­der CIA-agen­ten Eve­lyn Salt, da en rus­sisk af­hop­per an­kla­ger hen­de for at va­e­re hem­me­lig rus­sisk spion. In­den hen­des CIA-kol­le­ger når at ar­re­ste­re hen­de, va­el­ger hun at stik­ke af. Hun går un­der jor­den, hvor hun må bru­ge al sin tra­e­ning som hem­me­lig agent for at und­gå at bli­ve fan­get. Sam­ti­dig for­sø­ger hun at ren­se sig for an­kla­ger­ne. TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.