Spor­løs

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV-GUIDE -

Ivan kom til Dan­mark fra Bul­ga­ri­en, da han var tre år gam­mel. Han var spa­ed og syg, da hans mor af­le­ve­re­de ham på et bør­ne­hjem. Pla­nen var iføl­ge Ivans pa­pi­rer, at hans mor vil­le hen­te ham hjem igen, når han var et år gam­mel. Men Ivans bi­o­lo­gi­ske mor kom al­drig til­ba­ge ef­ter ham og Ivan end­te med at bli­ve adop­te­ret til Dan­mark. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.