Varm vel­komst

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Klub­bens fans er for­sig­ti­ge op­ti­mi­ster. De er selv­føl­ge­lig klar over, hvad der er sket med ham de se­ne­ste tre år, og at Ni­ck­las Bendt­ner er en spil­ler, som ik­ke har ud­fol­det sit po­ten­ti­a­le og har haft pro­ble­mer uden for ba­nen. Men folk ta­en­ker, at en frisk start i Fo­rest kan få det bed­ste frem i ham De to øver­ste hold ryk­ker di­rek­te op i Pre­mi­er Le­ague, mens num­mer tre til seks spil­ler om yder­li­ge­re en plads. Søn­dag 11. sep­tem­ber, liga Aston Villa – Not­ting­ham Fo­rest Ons­dag 14. sep­tem­ber, liga Ro­t­her­ham – Not­ting­ham Fo­rest Lør­dag 17. sep­tem­ber, liga Not­ting­ham Fo­rest – Norwich Tirs­dag 20. sept., Ca­pi­tal One Cup Not­ting­ham Fo­rest – Ar­se­nal Lør­dag 24. sep­tem­ber, liga Sh­ef­fied W – Not­ting­ham Fo­rest Tirs­dag 27. sep­tem­ber, liga Not­ting­ham Fo­rest – Ful­ham Lør­dag 1. ok­to­ber, liga Bri­stol C – Not­ting­ham Fo­rest

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.