DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er nu sik­kert, at Ni­ck­las Bendt­ner fort­sa­et­ter kar­ri­e­ren i Not­ting­ham Fo­rest.

Den dan­ske an­gri­ber er dog be­rømt og berygtet for sin ad­fa­erd uden­for ba­nen, og det har få­et book­ma­ke­ren Bet25 til at kom­me med en ra­ek­ke ska­e­ve og sjove od­ds på, hvor­dan op­hol­det i Not­ting­ham bli­ver.

Så­le­des får man od­ds 25 på, at Bendt­ner bli­ver an­holdt, in­den sa­e­so­nen er ov­re, mens der er 50 gan­ge pen­ge­ne på, at han vi­ser si­ne un­der­buk­ser ef­ter en scor­ing og od­ds på en del­ta­gel­se i Bri­tish Ce­le­bri­ty Big Bro­t­her i 2017.

»Me­di­er­ne der­ov­re vil el­ske at få ham til­ba­ge. Hi­sto­ri­en har vist, at Ni­ck­las Bendt­ner ud­over at va­e­re en ham­ren­de dyg­tig fod­bold­spil­ler har det med og­så at brin­ge sig selv i fo­kus uden for ba­nen. Spørgs­må­let er så ba­re, hvad det na­e­ste bli­ver,« si­ger od­ds­sa­et­ter Nik­las Nür­n­berg fra Bet25.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.