2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lyng­by har godt nok tabt de to se­ne­ste kam­pe, men det var spe­ci­elt imod FCN stik imod spil og chan­cer, og le­ve­rer man så­dan­ne pra­e­sta­tio­ner hver gang, skal må­le­ne nok kom­me. Det kun­ne de pas­sen­de gø­re i dag, hvor Lyng­by mø­der en af sa­e­so­nens over­ra­skel­ser fra Ran­ders. Det skal dog og­så med, at hvor Lyng­by har va­e­ret lidt uhel­di­ge, så har Ran­ders for de­res del haft mar­gi­na­ler­ne på de­res si­de, og kig­ger man på de to trup­per, skal for­skel­len på de to hold ik­ke va­e­re så stor, som od­dse­ne umid­del­bart in­di­ke­rer. Der­for spil­ler vi her et spil på Lyng­by-po­int.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.