2,63

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Wa­ck­er var en af fa­vo­rit­ter­ne til op­ryk­ning før sa­e­so­nen, men er kom­met dår­ligt i gang. En stor for­kla­ring på de dår­li­ge re­sul­ta­ter har dog va­e­ret ska­der til nøg­le­spil­le­re, men de er na­e­sten al­le ble­vet klar i land­skampspau­sen, hvorfor Wa­ck­er er klart sta­er­ke­re i dag end tid­li­ge­re på sa­e­so­nen. Horn har få­et nye ja­pan­ske in­ve­sto­rer, som har skif­tet me­get ud i trup­pen. Ind­til vi­de­re har det ik­ke fun­ge­ret. Spil­let har va­e­ret rin­ge, og ind­til vi­de­re har man da og­så kun slå­et bund­prop­pen BW Linz. Der­for er det en flot be­ta­ling på sejr til ga­ester­ne.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.