1,48

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vir­ker lidt over­ra­sken­de, at den­ne kamp er sat helt li­ge. Avar­ta har va­e­ret sta­er­ke i det­te ef­ter­år, hvor spe­ci­elt Chri­sti­an Of­fen­berg har va­e­ret sta­erk. De tab­te godt nok til B 93 i sid­ste uge, men mø­der her et Hol­ba­ek-hold, der som hel­hed ik­ke har im­po­ne­ret. I sid­ste uge skul­le de bru­ge en sen scor­ing for at hen­te uaf­gjort mod op­ryk­ker­ne fra Fre­dens­borg og pud­sigt nok har beg­ge de to hold va­e­ret klart bedst på frem­med gra­es - så­le­des har Avar­ta vun­det beg­ge kam­pe, hvor de har for­ladt Espe­lun­den. Hol­ba­ek spil­ler dog en del uaf­gjor­te kam­pe, så prøv X2.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.