S af­vi­ser at ha­e­ve pen­sions­al­der

BT - - NYHEDER -

En 2025-af­ta­le, der ha­e­ver pen­sions­al­de­ren til 67,5 år i 2025, bli­ver uden S. Det slår par­ti­for­mand Met­te Fre­de­rik­sen fast og af­vi­ser der­med re­ge­rin­gens op­la­eg.

»Det er en me­get, me­get stor grup­pe, man be­der om at ar­bej­de la­en­ge­re, og det er en uhy­re lil­le grup­pe, man har ta­enkt sig at hja­el­pe. Det er en di­rek­te hån mod den neds­lid­te dan­ske løn­mod­ta­ger,« si­ger hun.

Pen­sions­al­de­ren re­gu­le­res ef­ter den 10 år gam­le vel­fa­erds­af­ta­le, der blev ind­gå­et af VK-re­ge­rin­gen, S, DF og R. Par­ti­er­ne var eni­ge om, at al­le fol­ke­pen­sio­ni­ster i gen­nem­snit skul­le kun­ne for­ven­te 14,5 år på pen­sion. Det mål fast­hol­der Met­te Fre­de­rik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.