To sig­tet for falsk an­mel­del­se

BT - - NYHEDER -

To ma­end på hen­holds­vis 41 og 48 år er sig­tet for falsk an­mel­del­se af et rø­ve­ri. Det er op­spind, me­ner po­li­ti­et.

Det var 4. au­gust, at rø­ve­ri­et skul­le ha­ve ud­spil­let sig. Den 41-åri­ge mand for­kla­re­de til po­li­ti­et, at han hav­de holdt for rødt lys i Val­by, da fem per­so­ner tvang sig ind i hans bil. De skul­le ha­ve tru­et ham med en pi­stol og tvun­get ham til at kø­re til sin bo­pa­el på Fre­de­riks­berg, hvor han blev til­ba­ge­holdt i bilen, mens nog­le af ger­nings­ma­en­de­ne gik op i lej­lig­he­den og rø­ve­de hans 48-åri­ge sam­bo.

»Der var nog­le ting i sa­gen, som gjor­de, at vi blev mista­enk­som­me, og det før­te til, at vi har sig­tet de to an­mel­de­re for falsk an­mel­del­se,« si­ger René Fre­de­rik­sen, po­li­ti­kom­mis­sa­er ved Kø­ben­havns Po­li­ti, og forta­el­ler, at den 41-åri­ge mand har en re­la­tion til de fem per­so­ner, som han an­kla­ge­de for rø­ve­ri­et. Den 41-åri­ge har er­kendt del­vist, mens den 48-åri­ge mand na­eg­ter sig skyl­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.