Go­de ven­ner igen

BT - - NYHEDER -

VEN­NER Man­den, der for to år si­den fik Se og Hør-sa­gen til at rul­le, er kom­met på god fod med i hvert fald to af dem, der nu er til­talt i sa­gen. Med 30 jour­na­li­ster, tv-fo­to­gra­fer og teg­ne­re som pu­bli­kum blev straf­fesa­gen mod fem tid­li­ge­re Se og Hør-an­sat­te og ’tys-tys kil­den’ i går ind­ledt.

Den mest kend­te af de til­tal­te, tid­li­ge­re che­fre­dak­tør Hen­rik Qvortrup, som for­lod sin stil­ling som po­li­tisk kom­men­ta­tor på TV2, ef­ter skan­da­len brød ud, stil­le­de ger­ne op til de man­ge pres­se­folk, der hav­de slå­et telt­sta­en­ger­ne op for­an Ret­ten i Glo­strup.

Men ’tys-tys-kil­den’ for­blev tavs. Bå­de uden for ret­ten og un­der sel­ve rets­sa­gen. Hyg­ge­snak i ret­ten I retslo­ka­let hyg­ge­snak­ke­de Hen­rik Qvortrup med de to tid­li­ge­re Se og Hør-jour­na­li­ster Ken B Ras­mus­sen og Kas­per Kop­ping. De tal­te sam­men som gam­le ven­ner, og fle­re gan­ge i pau­ser­ne gri­ne­de de højlydt.

»Det er na­e­sten li­ge­som i gam­le da­ge,« gri­ne­de Hen­rik Qvortrup, der var iført en hvid skjor­te og run­de bril­ler.

Til BT si­ger Ken B Ras­mus­sen, at han for ny­lig slut­te­de fred med sin tid­li­ge­re chef.

»Vi mød­tes til en ju­le­frokost som Pe­op­le’s Press hol­der for si­ne for­fat­te­re, og der fik vi talt tin­ge­ne igen­nem,« forta­el­ler han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.