Skud mod Hells An­gels ro­ck­er­borg

BT - - NYHEDER -

Der blev i går af­fy­ret skud ved Hells An­gels’ ro­ck­er­borg på Pe­ter­s­min­de­vej i den øst­li­ge del af Oden­se. In­gen per­so­ner er dog ble­vet ramt af skud­de­ne.

Sku­depi­so­den fik straks Fyns Po­li­ti til at op­ret­te vi­si­ta­tions­zo­ne i de­le af Oden­se.

Den ga­el­der frem til 27. sep­tem­ber klok­ken 12 i om­rå­det mel­lem Oden­se Å og Ker­te­min­de­vej i nord, mo­tor­vej­en i syd, Østre Ring­vej i øst samt jer­n­ba­nen og Oden­se Ka­nal i vest. En vi­si­ta­tions­zo­ne er et om­rå­de, hvor po­li­ti­et kan un­der­sø­ge per­so­ner el­ler kø­re­tø­jer uden be­grun­det mi­stan­ke om, at de ba­e­rer vå­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.