Li­ber­ty Me­dia er solgt

BT - - NYHEDER -

Hvis det er gå­et hen over ho­ve­d­et på dig, så har den le­gen­da­ri­ske Ber­nie Ec­c­le­sto­ne og virk­som­he­der­ne bag ham solgt ret­tig­he­der - al­le ret­tig­he­der­ne - til Li­ber­ty Me­dia, som er ver­dens stør­ste me­di­a­kon­cern. Det ko­ste­de den net­te sum af ot­te mia. dol­lar - ca. 52,7 mia. kr. Bag kø­bet står Cha­se Ca­rey, der som ny F1-chef lover at ud­vik­le di­gi­ta­le mu­lig­he­der og løbs­ka­len­de­ren samt in­d­ar­bej­de end­nu fle­re sponsora­ter, der skal kom­me tea­me­ne, lø­be­ne og fan­se­ne til go­de. Hvad det så end be­ty­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.