Skarp 5008

BT - - NYHEDER -

Hold da op. De­sig­ner­tea­met hos Peu­geot har haft en skarp dag, da de teg­ne­de den kom­men­de 5008. Den ser på in­gen må­de ud som sin ke­de­li­ge, mpv-for­ga­en­ger, men er i ste­det for gen­nem­de­sig­net med ma­skulin front, sto­re hjul og syv sa­e­der. Selv om den ser ret stor ud, er den blot 464 cm lang - og der­med en op­lagt kon­kur­rent til Sko­da Ko­di­aq? Bilen får sin of­fi­ci­el­le de­but til Pa­ris Mo­tors­how om nog­le uger, hvor pro­por­tio­ner­ne for al­vor kan fol­de sig ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.