Nedslag fra de­bu­ten

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

1 MI­NUT: Ra­fa­el Van der Vaart sø­ger straks ned i ba­nen for at mod­ta­ge bol­den, og det er straks ty­de­ligt, at med­spil­ler­ne som det før­ste for­sø­ger at la­de hol­la­en­de­ren dik­te­re kam­pen. 10 MI­NUT­TER: Van der Vaart har i kam­pens før­ste 10 mi­nut­ter va­e­ret den spil­ler på ba­nen med flest bold­be­rø­rin­ger, og han har end­nu til go­de at la­ve en fejl­af­le­ve­ring. 19. MI­NUT­TER: Det er ef­ter­hån­den ty­de­ligt, at der er en ny ge­ne­ral på He­den. Hver gang hold­kam­me­ra­ter­ne har bol­den, pe­ger Ra­fa­el van der Vaart i klas­sisk 10’er-stil, hvor han me­ner, bol­den skal spil­les hen. 32. MI­NUT­TER: Van der Vaart får fris­park ef­ter en hård du­el med Es­b­jergs Vi­ctor Pals­son, der an­kla­ger hol­la­en­de­ren for at over­spil­le si­tu­a­tio­nen. Van der Vaart kvit­te­re­de med at stø­de skul­de­ren hårdt imod Pals­son, da han ef­ter­føl­gen­de pas­se­rer Es­b­jerg-spil­le­ren. 55. MI­NUT­TER: Det er ty­de­ligt, at kra­ef­ter­ne er ved at slip­pe op hos van der vaart. Han står for­pu­stet i mid­tercirk­len, mens hold­kam­me­ra­ter­ne an­gri­ber. 60. MI­NUT­TER: Tan­ken er tom hos van der Vaart, der til stå­en­de klapsal­ver la­der sig ud­skif­te med Jonas Bor­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.