Sejr gør Ran­ders til nyt top­hold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NUM­MER ET

I an­den halv­leg age­re­de Age­sens for­svarskol­le­ga Mads Fen­ger må­l­mand og tog ha­en­der­ne til hja­elp på en fri af­slut­ning fra Jep­pe Kja­er. Det ko­ste­de rødt og straf­fe, som Mik­kel Ry­gaard bra­end­te på den island­ske EM-helt, Han­nes Hal­l­dors­son.

»Jeg re­a­ge­rer in­stink­tivt og gør alt for at red­de bol­den. Jeg ram­mer den uhel­dig­vis med hån­den, selv om jeg prø­ver at ta­ge den med ho­ve­d­et. Jeg kan ba­re sig tak til Han­nes. Jeg må gi­ve en mid­dag en dag,« sag­de Mads Fen­ger til TV3 Sport ef­ter kam­pen.

Ran­ders ud­byg­ger der­med en for­nem sti­me med 16 po­int i seks kam­pe og ind­ta­ger en fo­re­lø­big før­ste­plads in­den re­sten af run­des kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.