Den stør

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sa­e­so­nens før­ste Man­che­ster-der­by for­ven­tes iføl­ge The Te­le­graph at bli­ve DEN MEST SE­TE EN­GEL­SKE LIGAKAMP NO­GEN­SIN­DE PÅ VERDENSPLAN. År­sa­gen er den tid­li­ge kamp­start, der gør det mu­ligt for de an­slå­et 901 mio. tv-se­e­re li­ge fra New Ze­aland til USA at se den.

Det er ik­ke kun an­tal­let af se­e­re, der ven­tes at bli­ve re­kord­høj. Og­så på ba­nen skri­ves der hi­sto­rie, når de 22 spil­le­re tra­e­der ind på Old Traf­ford. Her vil der iføl­ge Sky Sports i alt va­e­re FODBOLDBEN FOR 672,4 MIO. PUND, og det er ny re­kord.

Af de 16 kam­pe, Gu­ar­di­o­la og Mourin­ho har stå­et over for hin­an­den, har GU­AR­DI­O­LA VUN­DET DE OT­TE, mens Mourin­ho blot har tre sej­re. Fem ind­byr­des op­gør er endt uden vin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.