Forest uden Bendt­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VEN­TE­TID På et pres­se­mø­de i går in­di­ke­re­de Not­ting­ham Forest-ma­na­ger Phi­lip­pe Mon­ta­ni­er, at Ni­ck­las Bendt­ner snart kan se frem til spil­le­tid. Ni­ck­las Bendt­ner tra­ek­ker al­le­re­de over­skrif­ter i Not­ting­ham og om­egn, og han er og­så et af de før­ste punk­ter på dags­or­de­nen, når der af­hol­des pres­se­mø­der fra dan­ske­rens nye klub, Not­ting­ham Forest.

I går skul­le der nem­lig ik­ke gå man­ge mi­nut­ter, før det var den 28-åri­ge dan­sker, der blev spurgt til.

Hvis man som Forest-fan el­ler Bendt­ner-fan gik og hå­be­de på de­but til dan­ske­ren i mor­gen mod Aston Villa, er der umid­del­bart dår­li­ge nyhe­der. Det for­tal­te Phi­lip­pe De to klub­ber blev par­ret blandt de 32 re­ste­ren­de hold i po­kal­tur­ne­rin­gen, hvor top-fi­re fra sid­ste Mon­ta­ni­er, Forest-ma­na­ger, på pres­se­mø­det iføl­ge Not­ting­ham Post. Mas­ser af kam­pe »Han er i form, men ik­ke i fuld form. Han har haft en god pre-sea­son i Kø­ben­havn, men søn­dag kan va­e­re for tid­ligt for ham,« si­ger Mon­ta­ni­er, der og­så må und­va­e­re Bendt­ners an­gri­ber­kol­le­ga Britt As­som­ba­lon­ga til kam­pen.

Til gen­ga­eld var der godt nyt for re­sten af må­ne­den, sag­de Mon­ta­ni­er.

»Der er mas­ser af kam­pe i sep­tem­ber, hvor Bendt­ner kan hja­el­pe os,« si­ger ma­na­ge­ren.

Der­med kan det må­ske bli­ve til et gen­syn for Bendt­ner med hans gam­le klub, Ar­se­nal. Not­ting­ham Forest mø­der nem­lig Bendt­ners tid­li­ge­re ar­bejds­gi­ver i EFL Cup (den en­gel­ske Li­ga Cup) se­ne­re på må­ne­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.