Ny ta­lent­chef i AaB

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AaB skal ha­ve ny ta­lent­chef. Ef­ter ot­te år på po­sten har Ja­cob Lar­sen valgt at si­ge op for at prø­ve no­get nyt. Se­ne­st til årsskiftet stop­per han i klub­ben.

»Vi var over­ra­ske­de og ae­r­ger­li­ge over at mod­ta­ge Ja­cob Lar­sens øn­ske om at stop­pe i AaB, og vi har da og­så for­søgt at få ham til at om­be­stem­me sig, hvil­ket ik­ke har va­e­ret mu­ligt, og vi respek­te­rer na­tur­lig­vis Ja­cobs be­slut­ning,« si­ger AaB-sportschef Al­lan Gaar­de i en pres­se­med­del­el­se. Klub­ben ind­le­der nu jag­ten på en af­lø­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.