Ka­ran­ta­e­ne for spyt­te­ri

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vej­le-spil­le­ren Do­mi­nic Vi­ni­cus er ble­vet til­delt en spil­le­dags ka­ran­ta­e­ne af Fod­bol­dens Di­sci­pli­na­e­rin­stans for i to til­fa­el­de at ha­ve spyt­tet på OBs Kenneth Emil Pe­ter­sen i midt­u­gens po­ka­l­op­gør. Det skri­ver Dansk Bold­spil-Uni­on (DBU) på sin hjem­mesi­de. Kam­pens dom­mer­trio så ik­ke epi­so­der­ne, hvor­for di­sci­pli­na­e­rin­stan­sen selv tog sa­gen op. På bag­grund af til­ba­ge­mel­din­ger fra beg­ge klub­ber an­gå­en­de epi­so­den har man valgt at gi­ve Vej­le-spil­le­ren ka­ran­ta­e­ne i den kom­men­de kamp i 1. di­vi­sion. OB vandt po­kal­kam­pen med 4-0.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.