Un­ge ryt­te­re skal be­ta­le for at kom­me til VM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De dan­ske U23- og ju­ni­o­r­cy­kel­ryt­te­re må selv fin­de teg­ne­bo­gen frem, hvis de vil med til VM i Qa­tar, der kø­res i ok­to­ber, be­kra­ef­ter di­rek­tø­ren for Dan­marks Cyk­le Uni­on (DCU), Per Hen­rik Brask, over for Ek­stra Bla­det.

»Det er en trist si­tu­a­tion, som vi ger­ne hav­de va­e­ret for­u­den. Det her er dog den ene­ste løs­ning. Alternativet er helt at und­la­de at ta­ge U23-ryt­te­re og ju­ni­o­rer med,« si­ger han til avi­sen.

I fe­bru­ar 2015 frem­lag­de cy­ke­lu­ni­o­nen et un­der­skud på 893.000 kro­ner for 2015. Den­gang med­del­te uni­o­nen, at man vil­le ska­e­re ind til be­net. Iføl­ge di­rek­tø­ren mang­ler der li­ge nu 300.000 kro­ner for at sen­de al­le ryt­ter­ne til Qa­tar.

20-åri­ge Mads Pe­der­sen er en af de un­ge, dan­ske ryt­te­re, der selv skal va­e­re med til at fi­nan­si­e­re tu­ren, og han er klar til at be­ta­le:

»DCU har støt­tet mig la­en­ge og har va­e­ret ut­ro­ligt loy­al over for mig, så når det går den an­den vej, vil jeg ger­ne yde mit.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.