Slut for Slott

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For tred­je gang in­den for få uger kom at­le­ti­ku­dø­ve­ren Sara Slott Pe­ter­sen (th. på fo­to) i top tre ved sa­e­so­nens sid­ste Di­a­mond Le­ague-sta­ev­ne. Den dan­ske OL-sølvvin­der i 400 me­ter ha­ek blev i går af­ten num­mer to ved sta­ev­net i Bruxel­les.

Dan­ske­ren løb i ti­den 54,60 se­kun­der, lidt over et se­kund fra hen­des per­son­li­ge re­kord, som blev sat ved OL i Rio i au­gust.

Ame­ri­ka­ne­ren Cas­san­dra Ta­te vandt lø­bet i 54,47 se­kun­der, mens Ka­lie­se Spen­cer fra Ja­mai­ca blev num­mer tre i 55,05 se­kun­der.

Tid­li­ge­re i sep­tem­ber blev Sara Slott Pe­ter­sen num­mer to ved Di­a­mond Le­ague-sta­ev­net i Zürich.

I au­gust, li­ge ef­ter OL, snup­pe­de hun en tred­je­plads ved Di­a­mond Le­ague-sta­ev­net i Laus­an­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.