DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Da­gens mest om­tal­te fod­bold­kamp er uden tvivl der­by­et i Man­che­ster mel­lem Uni­ted og Ci­ty.

Ud over at va­e­re et op­gør mel­lem to hold med mak­si­mum­po­int er det og­så en kamp med to af de mest ka­ris­ma­ti­ske ma­na­ge­re i ver­den i skik­kel­se af José Mourin­ho og Pep Gu­ar­di­o­la, og spør­ger man book­ma­ker­ne, er va­er­ter­ne fra Uni­ted lil­le fa­vo­rit.

Men den vur­de­ring er Od­dset-spil­ler­ne slet ik­ke eni­ge i. Så­le­des er 60 pro­cent af al­le ind­sat­ser fal­det på hjem­me­hol­det, mens kun 10 pro­cent tror på, at Ci­ty kan vin­de kam­pen. 30 pro­cent tror på kryds.

»Man­che­ster Uni­ted har gen­nem he­le sa­e­so­nen va­e­ret et ut­ro­ligt po­pu­la­ert spi­lob­jekt blandt vo­res kun­der, og den­ne ten­dens fortsaetter i lo­ka­l­op­gø­ret,« si­ger con­tent ma­na­ger Hans-Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.