1 , 4 8

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lei­ce­ster le­ve­re­de en fin ind­sats mod Swan­sea i en kamp, hvor man bur­de ha­ve vun­det stør­re, og her kom­mer en kamp, som pas­ser per­fekt til hol­dets spil­lestil. Li­ver­pool vil rig­tig ger­ne frem på ba­nen un­der Jür­gen Kl­opp, hvil­ket åb­ner for Lei­cesters gif­ti­ge om­stil­lin­ger og så­le­des har man i 20 ude­kam­pe i Pre­mi­er Le­ague un­der Clau­dio Ra­ni­e­ri al­drig tabt med me­re end ét mål. Det skal selv­føl­ge­lig ta­le lidt imod va­ed­demå­let, at Kas­per Sch­mei­chel er tvivl­s­om, men uan­set hvad er det sva­ert at se, at Li­ver­pool skal va­e­re så klar fa­vo­rit hér.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an +1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.