1,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er 10 kam­pe si­den, at Sto­ke fik den sta­er­ke ke­e­per Ja­ck But­land ska­det, og uden ham har man ik­ke få­et de­fen­si­ven til at fun­ge­re. Man har luk­ket mål ind i samt­li­ge 10 kam­pe, og selv om Tot­ten­ham end­nu ik­ke er på sid­ste sa­e­sons ni­veau, er det sta­dig sva­ert at se hol­det gå fra ba­nen uden at sco­re. Mod­sat har Tot­ten­hams de­fen­siv hel­ler ik­ke set pran­gen­de ud, og selv om Hu­go Ll­o­ris skul­le va­e­re til­ba­ge, er han na­ep­pe i top­form ef­ter fle­re uger uden­for med en ska­de, mens Sto­ke har få­et en ek­stra of­fen­siv di­men­sion med le­je­må­let af Wil­fri­ed Bo­ny.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.