UGENS APP

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Navn: Kra­e­ver: Pris:

Tra­fik­mel­din­ger Fin­des kun til An­droid 1 kr. om må­ne­den Er du pend­ler – el­ler ba­re glad for at va­e­re for­be­redt – så er den nye app Tra­fik­mel­din­ger må­ske no­get for dig. Med ap­pen får du ad­gang til re­le­van­te tra­fik­mel­din­ger over he­le Dan­mark i sam­me øje­blik, du sa­et­ter dig ind i din bil. Kod din ru­te ind på te­le­fo­nen og se med set sam­me om, der er pro­ble­mer la­en­ge­re frem­me på ru­ten. Tje­ne­sten er gra­tis i Goog­le Play en må­ned ad gan­gen. Men du kan og­så teg­ne et abon­ne­ment til 1 kr.

pr. må­ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.