Sep­hora

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

En­de­lig er der godt nyt for jy­ske og fyn­s­ke skøn­heds­di­scip­le, der alt for la­en­ge har ledt for­ga­e­ves ef­ter en Sep­hora for­hand­ler uden­for ho­ved­sta­den. Fra ok­to­ber 2016 ind­går Sep­hora et lands­da­ek­ken­de part­ner­skab med Ma­ga­sin du Nord i År­hus, Oden­se og Kø­ben­havn. For­hå­bent­ligt be­ty­der det, at fir­ma­et snart lan­ce­rer en ve­las­sor­te­ret webs­hop, så al­le dan­ske­re uan­set po­st­num­mer kan ta­ge del i lø­jer­ne...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.