Svend Brink­mann

BT - - KENDER DU DET? -

• Ud­dan­net psy­ko­log fra Aar­hus Uni­ver­si­tet i 2009 • Ud­gav i 2014 bo­gen ’Stå fast’ og i au­gust må­ned i år ud­kom op­føl­ge­ren ’Stå­ste­der’ • Ar­bej­der som pro­fes­sor i psy­ko­lo­gi på Aal­borg Uni­ver­si­tet med en sa­er­lig in­ter­es­se for fi­lo­so­fi • På 16. år gift med Sig­ne. Sam­men har par­ret tre børn og bor i Ran­ders

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.