LG G5

BT - - NYHEDER -

Pris: 3.450 kr.

LG G5 er LG’s før­ste for­søg på at la­ve en te­le­fon, der ved hja­elp af mo­du­ler kan ud­byg­ges med funk­tio­ner, den ik­ke er født med.

LG har tid­li­ge­re tur­det prø­ve ting, de an­dre pro­du­cen­ter – isa­er Ap­ple – al­drig vil­le ka­ste sig ud i. De la­ve­de en te­le­fon med en 3D-ska­erm, som var fuld­sta­en­dig håb­løs. Ik­ke de­sto min­dre er det rart, når pro­du­cen­ter prø­ver no­get nyt, og de­res G5 er et ek­sem­pel på en in­ter­es­sant nyta­enk­ning; i bun­den af te­le­fo­nen er bat­te­ri­et mon­te­ret i et mo­dul, der kan ta­ges ud. Der­med kan man sa­et­te mo­du­ler i, der har ek­sem­pel­vis en bed­re lyd­kva­li­tet ind­byg­get, et bed­re ka­me­ra el­ler en højt­ta­ler. Den­ne funk­tio­na­li­tet er no­get, vi for­ment­lig al­drig kom­mer til at se Ap­ple ud­vi­de med.

Li­ge­som de fle­ste an­dre An­droid­te­le­fo­ner (Stort set al­le und­ta­gen for­ri­ge ge­ne­ra­tion af Sams­ungs Ga­laxy S se­rie) har LG få­et plads til et SD kort i sin te­le­fon. Der­med kan man ud­vi­de den med op til 256 GB hukom­mel­se. Hvor Ap­ple hol­der fast i et 12 me­ga­pixel ka­me­ra, har LG og­så her lidt fle­re me­ga­pixel at Her er den an­der­le­des:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.