Sams­ung Ga­laxy No­te 7

BT - - NYHEDER -

Pris: 6.659 kr.

Hvis du ha­el­der mest til den sto­re iPhone 7 Plus er der og­så go­de al­ter­na­ti­ver der­u­de. Blandt an­det er Sams­ungs ny­e­ste flagskib, No­te 7, no­get af det bed­ste på mar­ke­det li­ge nu.

Sams­ungs top­mo­bi­ler er ef­ter­hån­den ved at drop­pe det ’fla­de’ look helt, og der fin­des ik­ke en­gang en flad ud­ga­ve af No­te 7. I ste­det har den de ef­ter­hån­den klas­si­ske bu­e­de kan­ter, Sams­ung er så kendt for.

Da vi te­ste­de te­le­fo­nen for cir­ka en må­ned si­den, var kon­klu­sio­nen, at No­te 7s ska­erm er den bed­ste på en mo­bil­te­le­fon no­gen­sin­de, og her kan iPhone 7 Plus da hel­ler ik­ke va­e­re med.

Godt nok er iPho­nes ska­erm rig­tig god, men den bru­ger sta­dig den ef­ter­hån­den no­get be­da­ge­de IPS tek­no­lo­gi, der ik­ke kan ham­le op med Sams­ungs Su­per AMOLED tek­no­lo­gi. I øv­rigt for­ven­tes det, at na­e­ste ud­ga­ve af iPhone skif­ter over

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.