VID­STE DU AT:

BT - - NYHEDER -

Den dan­ske vind­bil WinDTur­bi­ne­ra­cer fra DTU har som det før­ste vind­drev­ne kø­re­tøj kørt hur­ti­ge­re end vin­den – i stik mod­vind. Bi­len vandt pri­ser ved vind­bils­kon­kur­ren­cen Ra­cing Ae­o­lus 2016 i Hol­land.

Be­hand­lin­ger med stam­cel­ler og et spe­ci­elt pro­te­in kan re­pa­re­re hjer­nen hos mus, ef­ter de har haft et sl­ag­til­fa­el­de. Det vi­ser et in­ter­na­tio­nalt stu­die fra blandt an­det Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Det kan skyl­des mang­ler i im­mun­for­sva­ret, at børn med en be­stemt va­ri­a­tion af FUT2-ge­net langt of­te­re får di­ar­ré. Det forta­el­ler et in­ter­na­tio­nalt for­sker­hold fra blandt an­det Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.