Cel­ler gi­ver sti­ve bryst­vor­ter

BT - - NYHEDER -

Din krop har en helt spe­ci­el ty­pe ner­ve­cel­ler, der blandt an­det kan gø­re di­ne bryst­vor­ter hår­de. Det forta­el­ler sven­ske for­ske­re fra Ka­rol­in­ska In­sti­tu­tet i et nyt stu­die. For­sker­ne ind­sam­le­de klum­per af ner­ve­cel­ler fra ry­gra­den i mus og op­da­ge­de i alt ot­te nye ty­per ner­ve­cel­ler, der al­le har for­bin­del­se til det sym­pa­ti­ske ner­ve­sy­stem. Det sym­pa­ti­ske ner­ve­sy­stem står for be­va­e­gel­ser, vi ik­ke kan sty­re be­vidst – som når vi får gå­se­hud, el­ler når hjer­tet slår.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.