Hø­je be­døm­mer af­stan­de bed­re

BT - - NYHEDER -

Hø­je men­ne­sker er bed­re til at be­døm­me af­stan­de – end­da i si­tu­a­tio­ner, hvor de ik­ke kan bru­ge de­res høj­de. Det forta­el­ler et in­ter­na­tio­nalt for­sker­hold fra blandt an­det East China Nor­mal Uni­ver­si­ty i et nyt stu­die. I stu­di­et var hø­je men­ne­sker bed­re til at be­døm­me af­stan­de, selv når de blev pla­ce­ret la­ve­re end an­dre men­ne­sker. Det ty­der på, at hø­je men­ne­skers go­de ud­syn i dag­lig­da­gen får dem til at ud­vik­le et ’in­dre kort’, der bed­re kan be­døm­me og hu­ske af­stan­de, me­ner for­sker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.