Cowell hyl­der Lukas Gra­ham-hit

BT - - TV/RADIO -

Den dan­ske ver­dens­stjer­ne Lukas Gra­ham er vant til suc­ces, og nu kan han og­så no­te­re sig et stå­en­de bi­fald fra in­gen rin­ge­re end X Fa­ctor-kon­cep­tets op­fin­der Si­mon Cowell.

Det ske­te i den ame­ri­kan­ske ud­ga­ve af X Fa­ctor, som hed­der ‘Ame­ri­ca’s Got Ta­lent’. Men det var ik­ke Lukas Gra­ham per­son­ligt, der modt­og Cowells stå­en­de ova­tion, men deri­mod grup­pen Linkin’ Brid­ge.

I den an­den se­mi­fi­na­le af pro­gram­met for­tol­ke­de grup­pen nem­lig Lukas Gra­hams stor­hit ‘7 Years’.

Si­mon Cowell var ik­ke den ene­ste, der rej­ste sig fra sto­len og klap­pe­de. Det gjor­de og­så showets tre an­dre dom­me­re, mo­del­len Hei­di Klum, den tid­li­ge­re ‘spi­ce­girl’ Mel C og ko­mi­ke­ren Howie Man­del. Det skri­ver Gaf­fa.

Linkin’ Brid­ge be­står af de to fa­e­tre Mon­tre Da­vis og Shon China La­cy samt de­res to ven­ner Ekoe Ale­xan­dra og Big Ro­me.

Som en yn­gre ud­ga­ve af ‘Boys II Men’ im­po­ne­re­de grup­pen med sin fler­stem­mi­ge ud­ga­ve af Lukas Gra­hams me­lo­di­ø­se pop­hit.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.