M

BT - - SØNDAG -

ar­le­ne dø­de i lør­dags. Så vi skal til be­gra­vel­se på ons­dag.« Ole Sel­stø kon­sta­te­rer det nøg­ter­nt. At dét, de hå­be­de ik­ke vil­le ske, nu er sket. Mar­le­ne Baatz er net­op død. Den 29-åri­ge hu­stru og mor til bør­ne­ne Ce­li­na og Se­ba­sti­an blev ae­dt op af bryst­kra­eft, der hav­de spredt sig til lym­fe­sy­ste­met. Kra­ef­ten op­da­ge­de hun for knap tre år si­den, fi­re da­ge ef­ter sin bryl­lups­dag. In­den da nå­e­de hun at skri­ve to san­ge til et al­bum­pro­jekt, der skal ud­kom­me til for­å­ret, om at va­e­re ung og ha­ve kra­eft.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.