Vester­gaard og AC dum­me­de sig

BT - - SPORTEN -

Borus­sia Mön­cheng­lad­bach med An­dreas Chri­sten­sen fra start var på vej mod den for­ven­te­de sejr ude over Frei­burg. Ga­ester­ne før­ste 1-0 ved pau­sen, men i an­den halv­leg gik det helt galt for dan­sker­hol­det, der end­te med at ta­be 1-3. Glad­ba­chs an­den dan­sker, Jan­nik Vester­gaard, blev skif­tet ind med 20 mi­nut­ter før tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.