DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Ni­ck­las Bendt­ners skif­te til tra­di­tions­ri­ge Not­ting­ham Fo­rest har få­et den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­spil­ler sport­s­li­ge kar­ri­e­re til­ba­ge på spo­ret.

Bendt­ners skif­te til den en­gel­ske Cham­pions­hip-klub gi­ver Dan­ske Spil od­ds­sa­et­te­re tro på, at Bendt­ner vil va­e­re til­ba­ge i den dan­ske lands­hold­strø­je in­den 2016 er om­me.

Så­le­des får man blot od­ds 1,55 på, at han får en land­skamp i år, mens der er 2,25 på, at han må nø­jes med at se land­skam­pe­ne fra tri­bu­nen.

»Får Bendt­ner igen gang i målscor­in­gen på klub­plan, så tror vi, at Åge Ha­rei­de vil ud­ta­ge og gi­ve Bendt­ner spil­le­tid igen på A-lands­hol­det al­le­re­de i 2016. Der er to land­skamp­sam­lin­ger til­ba­ge i år, og spe­ci­elt i den sid­ste sam­ling i novem­ber må­ned bør Bendt­ner kun­ne kom­me i spil til,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.