1,88

BT - - SPORTEN -

Cag­li­a­ri er ny­op­ryk­ke­re, men vir­ker ik­ke til at for­sva­re sig til en even­tu­elt for­bli­ven. I beg­ge de to før­ste kam­pe, har man skabt mas­ser af chan­cer, men må mod­sat og­så er­ken­de, at de­fen­si­ven slet ik­ke vir­ker til at hol­de ni­veau. Det gjor­de Bo­log­nas de­fen­siv så hel­ler ik­ke i Tor­i­no, og selv om det kan be­ty­de, at de kom­mer me­re for­sig­tigt ud til den­ne kamp, vil det al­li­ge­vel over­ra­ske, hvis det ske­te. Bo­log­na må se den­ne kamp som en af dem, de skal gå ef­ter at vin­de, og det må alt an­det li­ge åb­ne kam­pen op. Vi sat­ser der­for på, at beg­ge hold sco­rer.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.