2,21

BT - - SPORTEN -

AB har skuf­fet i den­ne sa­e­son. Selv om man er op­ryk­ker, er hol­det gan­ske fint og til me­re end den nu­va­e­ren­de sid­ste­plads. De får dog ik­ke bed­re chan­ce for at sa­e­so­nen til­ba­ge på ret køl. Ski­ves un­ge hold star­te­de flot ud, men er si­den fal­det helt sam­men med tre ne­der­lag i tra­ek og en målsco­re på 1-13, og der­til kom­mer en lang bus­tur fra det jy­ske, hvil­ket hel­ler ik­ke er op­ti­mal op­lad­ning til en kamp som den­ne. Det kan vir­ke lidt ri­si­ka­belt at spil­le på sejr til et hold, som ik­ke har vun­det end­nu, men AB skal va­e­re så me­get bed­re, at 1-tal­let bør va­e­re fint.

Od­ds er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.