2,30

BT - - SPORTEN -

Genoa har i den­ne sa­e­son star­tet flot ud. En af grun­de­ne er, at tra­e­ner Ivan Juric har ind­ført en of­fen­siv spil­lestil med et højt pres, og det har gi­vet bonus via to sej­re på 3-1 i de to før­ste kam­pe, som beg­ge har va­e­ret me­get åb­ne. Det var godt nok og­så mod to op­ryk­ke­re, men der­for kan der sag­tens kom­me mål, når Fi­o­ren­ti­na kom­mer på be­søg. Ga­ester­ne har mas­ser af of­fen­siv kva­li­tet, og har da og­så sco­ret i beg­ge kam­pe i den­ne sa­e­son. I sid­ste sa­e­son un­der Paulo Sousa var man og­så gan­ske of­fen­si­ve, så un­der­ligt højt od­ds på tre mål el­ler me­re.

Od­ds er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.