Mo­tor­vej

BT - - NYHEDER -

»Der er vir­ke­lig no­get at fejre i dag. Det er jo ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at der har va­e­ret rig­tig man­ge og lan­ge dis­kus­sio­ner om linje­fø­rin­gen un­der­vejs. Så man­ge, at det – selv sagt på jysk – har va­e­ret et langt til­løb,« sag­de han. Ver­dens­re­kord Som af­slut­ning på fest­lig­he­der­ne på da­gen, som var ab­so­lut sid­ste chan­ce for at slen­dre hen ad mo­tor­vej­en til fods, blev der så­ma­end og­så sat en ver­dens­re­kord.

Det ske­te, da ik­ke fa­er­re end 425 el­bi­ler kør­te ko­fan­ger ved ko­fan­ger i kor­te­ge og der­med slog den hid­ti­di­ge ver­dens­re­kord, 241, med ad­skil­li­ge la­eng­der.

Na­e­ste år kan det, om alt går vel, og­så la­e­ses i Gu­in­ness Book of Records, som hav­de re­pra­e­sen­tan­ter til ste­de i beg­ge en­der af kor­te­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.