Te­e­na­ged­ren­ge for­år­sa­ge­de vild bil­j­agt

BT - - NYHEDER -

Fi­re dren­ge på 15 og 16 år tro­e­de tid­ligt i går mor­ges, at de i en stjå­len bil kun­ne kø­re fra po­li­ti­et i Vej­en.

Ved 4.30-ti­den fik be­tjen­te­ne i en pa­trul­je­vogn øje på en stjå­len bil med fi­re per­so­ner, op­ly­ser po­li­ti­et.

Bilen vil­le dog ik­ke stop­pe, og der­ef­ter ud­vik­le­de det sig til en bil­j­agt i ret­ning mod Kol­ding.

»Den strak­te sig over 10-15 ki­lo­me­ter,« si­ger vagt­chef An­ders Han­sen fra Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti om dét, der i po­li­ti­s­prog kal­des en ef­ter­sa­et­tel­se.

Po­li­ti­folk fra en an­den kreds, Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti, meld­te sig på ba­nen. Øst for Lun­der­skov smed de søm­måt­ter ud på vej­en.

På grund af den mang­len­de luft i da­ek­ke­ne fort­sat­te de fi­re un­ge der­ef­ter i sta­er­kt ned­sat fart.

»Pa­trul­je­vog­nen kom op på si­den af vog­nen og måt­te li­ge puf­fe til den, før den stand­se­de,« si­ger vagt­chef An­ders Han­sen.

I bilen sad to dren­ge på 15 år og to dren­ge på 16. Nu ven­ter der dem en straf­fesag, som kom­mer til at hand­le om blandt an­det brugs­ty­ve­ri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.