Kvin­de død ef­ter tra­fi­ku­lyk­ke

BT - - NYHEDER -

En 46-årig kvin­de fra Aa­ben­raa mi­ste­de i går li­vet, ef­ter at hun lør­dag mor­gen kør­te galt på den Søn­derjyske Mo­tor­vej ved Rø­de­kro, skri­ver Jyd­skeVest­ky­sten.

Kvin­den var fø­re­ren af bilen, som var in­vol­ve­ret i en so­lou­lyk­ke. En pas­sa­ger i bilen, en 41-årig mand, dø­de lør­dag i ulyk­ken.

Ulyk­ken ske­te om­kring klok­ken 9 lør­dag, hvor bilen med tre per­so­ner tril­le­de rundt ef­ter at ha­ve va­e­ret kom­met ud i mid­ter­ra­bat­ten. Den tred­je per­son i bilen, kvin­dens søn på 15 år, slap med skram­mer. De på­rø­ren­de er ble­vet un­der­ret­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.