30-årig er­ken­der drab på sin mor

BT - - NYHEDER -

En kvin­de på 61 år er tid­ligt lør­dag mor­gen ble­vet dra­ebt i sit hjem i Sul­sted nord for Nør­re­sund­by.

Hen­des 30-åri­ge søn blev an­holdt lør­dag og er si­den ble­vet sig­tet for mand­drab på kvin­den i et grund­lovs­for­hør ved Ret­ten i Aal­borg. I grund­lovs­for­hø­ret er­ken­der man­den sig skyl­dig, op­ly­ser se­ni­o­r­ankla­ger Anet­te Abild­gaard.

Dra­bet er be­gå­et i en ejen­dom på Si­gurd Ho­els Vej, hvor kvin­den, hen­des mand og kvin­dens søn bor. Søn­nen er og­så sig­tet for for­søg på mand­drab på kvin­dens mand. Og­så det er­ken­der han sig skyl­dig i.

Det var ved 03.30-ti­den, at den 61-åri­ge kvin­des mand rin­ge­de til po­li­ti­et og for­tal­te, at hans sted­s­øn hav­de dra­ebt sin mor.

»Vi send­te straks en pa­trul­je ud,« si­ger vagt­chef Mi­cha­el Elkja­er i Nord­jyl­lands Po­li­ti.

Da be­tjen­te­ne nå­e­de frem, fandt de kvin­den lig­gen­de død i stu­en.

Hen­des søn var og­så til ste­de, og an­hol­del­sen af ham fo­re­gik uden dra­ma­tik, hed­der det i en pres­se­med­del­el­se fra Nord­jyl­lands Po­li­ti.

Den 30-åri­ge mand er ef­ter grund­lovs­for­hø­ret fa­engs­let frem til 4. ok­to­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.