Hol­lywood­stjer­ne ven­ter sig igen

BT - - NYHEDER -

Den Oscar-vin­den­de 35-åri­ge sku­e­spil­ler Na­ta­lie Port­man ven­ter sit an­det barn. Sku­e­spil­le­ren er isa­er kendt fra ’Star Wars’ og ’Bla­ck Swan’, og hun er i for­vej­en mor til søn­nen Aleph på fem år. Nu ven­ter hun med sin fran­ske mand, koreo­gra­fen Benja­man Mil­lepi­ed, de­res an­det barn.

Det stod klart, ef­ter den el­lers så slan­ke sku­e­spil­ler gik på den rø­de lø­ber un­der Ve­ne­dig Film­festi­val i en stram hvid kjo­le, der af­slø­re­de en gravid ma­ve. Par­ret mød­te hin­an­den un­der op­ta­gel­ser­ne til ’Bla­ck Swan’ i 2009, hvor han ar­bej­de­de som fo­to­graf. I 2012 blev det no­to­risk pri­va­te par gift ved en jø­disk ce­re­mo­ni i Ca­li­for­ni­en. Na­ta­lie Port­man er ak­tu­el i fil­men ’Pla­ne­ta­ri­um’, der hav­de pre­mi­e­re på Ve­ne­dig Film­festi­val i tors­dags.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.