Tv-va­ert blev gift med sin san­ger i we­e­ken­den

BT - - NYHEDER -

Den tid­li­ge­re bal­let­dan­ser og ’Dan­mark har ta­lent’-va­ert Ce­ci­lie Lassen blev i we­e­ken­den gift med ka­e­re­sten Silas Bjerregaard, der er for­san­ger i ban­det Tur­bowe­e­kend.

»Er sta­dig rørt til tå­rer med et smil på la­e­ben,« skrev Ce­ci­lie Lassen i går om lør­da­gens bryl­lup på Chri­sti­ans­høj­kro­en på Born­holm.

Hun og Silas Bjerregaard mød­te hin­an­den i sen­som­me­ren 2013 på en »se­mi blind da­te«, har Lassen tid­li­ge­re for­talt til livs­stils­si­den ChriChri.dk:

»Kaf­fen blev til en øl og sam­ta­len flød - øl­len blev til din­ner, hvor jeg sej­le­de va­ek i hans øj­ne, in­tel­lekt, sel­vind­sigt, rum­me­lig­hed, ro, ka­er­li­ge va­e­sen og kre­a­ti­ve sja­el - din­ner ud­vik­le­de sig til en spon­tan in­vi­ta­tion, fra Silas, til dan­se­fest hos hans ven­ner i et kollektiv på Fre­de­riks­berg. Dér batt­le­de vi i Power­s­li­des til to­ner­ne af Guns ’n Ro­ses, drak lun­ken vin af papkrus og hav­de kamp­gri­ner med fa­el­les­sang i udestu­en. Klok­ken blev sent! I de små ti­mer daf­fe­de vi ud mod vo­res cyk­ler og Silas kys­se­de mig un­der månen... Og Silas kys­ser mig sta­dig!,« skrev Lassen om ka­e­re­sten, der nu er ble­vet hen­des mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.