Brand­varm

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MÅLNAESE på tors­dag – men målsti­men har Jør­gen­sen al­le­re­de skub­bet igang.

Scor­ing num­mer tre i ba­re fem kam­pe blev det til i går, da lands­holds­spil­le­ren køligt ud­pla­ce­re­de ADO Den Haags-ke­e­per og der­med bi­drog til Fey­eno­ords sam­le­de 3-1-sejr. La­ek­kert mål Be­va­res, har lug­te­de fa­elt af of­f­si­de, da han ryk­ke­de fri af mod­stan­de­rens for­svars­linje, men fak­tum er, at Jør­gen­sen med det god­kend­te mål nu er på en delt an­den­plads på top­sco­rer­li­sten ba­re et mål ef­ter AEres­di­vi­sio­nens tre skar­pe­ste.

»Det var et la­ek­kert mål ef­ter en god pas­ning fra Jens (To­orn­stra, red.),« lød hans kor­te be­skri­vel­se af gårs­da­gens af­gø­ren­de ak­tion, der pud­sigt nok kom ef­ter en god uge i sel­skab med før­na­evn­te Fey­eno­ord­le­gen­de i skik­kel­se af Jon Da­hl To­mas­son, der nu gi­ver Jør­gen­sen og de an­dre dan­ske an­gri­be­re go­de råd som as­si­stent på lands­hol­det.

Og mens ud­sig­ten alt­så er strå­len­de for Jør­gen­sen per­son­ligt, er den om mu­ligt end­nu bed­re for Fey­eno­ord som hold, der med sej­ren top­per ra­ek­ken med mak­si­mum­po­int.

De na­er­me­ste kon­kur­ren­ter er ik­ke over­ra­sken­de sid­ste sa­e­sons me­stre fra PSV og dan­sker­klub­ben Ajax, der beg­ge hen­te­de sik­re sej­re. Sidst­na­evn­te med bå­de Las­se Schö­ne og an­grebs­ko­me­ten Kas­per Dol­berg som indskiftere.

I den mod­sat­te en­de af ta­bel­len star­te­de Kas­per Lar­sen in­de for Gro­nin­gen, der hjem­me fik 1-1 mod Spar­ta Rot­ter­dam.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.