KOM­MEN­TAR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg ved, at det ty­ske fod­bold­for­bund har haft en fø­ler ude ef­ter Las­se. Ri­si­ke­rer man ik­ke at mi­ste et ta­lent, som Em­re Mor er det mest ly­sen­de ek­sem­pel på?

»Det er en van­ske­lig og me­get kom­pleks pro­blem­stil­ling. Den må man ta­ge gang for gang. Selv­føl­ge­lig skal vi va­e­re op­ma­er­k­som på de spil­le­re, der er, og det prø­ver vi at va­e­re, men at sam­men­lig­ne Em­re med en an­den vil va­e­re helt for­kert. At Em­re blev fri­stet af Tyr­ki­et, har ik­ke no­get med al­le mu­li­ge an­dre ca­ses at gø­re.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.