DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lør­da­gens Tips13-kupon var en af de helt sva­e­re at slagsen, og den fik og­så vendt op og ned på tin­ge­ne i DM i Tips.

Fak­tisk var den så sva­er, at slet in­gen for­må­e­de at ram­me de 13 rig­ti­ge tip­s­tegn, hvil­ket gi­ver en ja­ck­pot i na­e­ste uge oveni den nor­ma­le ga­ran­ti på en mil­li­on kro­ner, hvis man er ene mand med 13 rig­ti­ge.

Kupo­nens stør­ste fa­vo­rit­ter i Ar­se­nal og FC Kø­ben­havn vandt el­lers beg­ge, men der­ef­ter var der dømt mas­sivt man­de­fald blandt fa­vo­rit­ter­ne.

Bå­de West Ham, Qu­e­ens Park Ran­gers, Wol­ver­hamp­ton og Brigh­ton hav­de al­le mindst 60 pro­cent af tip­per­ne bag sig, men in­gen af dem for­må­e­de at ind­fri for­vent­nin­ger­ne, hvil­ket og­så be­tød, at blot 22 tip­pe­re ram­te 12 rig­ti­ge.

I DM i Tips be­ty­der det, at to mand nu er i spid­sen med 23 rig­ti­ge - øverst er Al­lan K. fra Al­bert­slund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.